Demi Med - rehabilitacja Ursynów, Mokotów
  • Facebook
  • Gmaps
  • Instagram2

Rzecznik Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Al. Zjednoczenia 25, 01-829 Warszawa
tel./faks: +48 22 833 08 86
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
www.bpp.gow.pl

Ważne telefony

Ogólnopolski numer ratunkowy112
Policja997
Straż pożarna998
Pogotowie ratunkowe999
Pogotowie energetyczne991
Pogotowie gazowe992
Pogotowie ciepłownicze993
Pogotowie wodno-kanalizacyjne994
Straż miejska986