Doświadczony lekarz praktyk w dziedzinie interny, nefrologii i transplantologii klinicznej osób dorosłych. Od 2001 roku zajmuje się tymi obszarami medycyny pracując w klinikach nefrologicznych w największych szpitalach w Warszawie (Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, SP CSK na ul. Banacha, a obecnie w Wojskowym Instytucie Medyczny przy ul. Szaserów w Warszawie), jak również odbywając staż kliniczny w Klinice Transplantologii Necker Hospital w Paryżu. W 2007 roku uzyskała tytuł specjalisty z dziedziny chorób wewnętrznych, w 2010 roku z nefrologii, a w 2014 roku z transplantologii klinicznej. Oprócz działalności klinicznej prowadzi również działalność naukową, która zaowocowała licznymi projektami badawczymi oraz uzyskaniem w 2014 roku tytułu doktora nauk medycznych. Jest autorem wielu publikacji naukowych i wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Więcej informacji na stronie: www.nefromedical.pl

Godziny przyjęć:

Wtorek 15.30 -18.30