Rehabilitacja domowa pacjenta

W przypadku rehabilitacji domowej w ramach zabiegów kinezyterapeutycznych DEMI MED oferuje:

 

Kinezyterapia miejscowa:

– ćwiczenia bierne – stosowane głównie w przypadku znacznie ograniczonej sprawności pacjenta np. niedowłady, porażenia. Ćwiczenia wykonywane przez fizjoterapeutę bez czynnego udziału pacjenta.

– ćwiczenia czynno – bierne – polegają na czynnym udziale zarówno fizjoterapeuty jak i pacjenta. Ruch wykonywany jest biernie (przez terapeutę), a pacjent czynnie rozluźnia mięśnie po wykonanym ruchu.

– ćwiczenia czynne wolne – w całości wykonywane przez pacjenta pod nadzorem terapeuty, który odpowiada za utrzymanie stabilizacji oraz prawidłowej techniki toru i zakresu ruchu.

– ćwiczenia izometryczne – polegają na czynnym napinaniu mięśnia bez zmiany jego długości, czyli bez wykonywania ruchów w stawach przez niego uruchamianych. Najczęściej stosowane w przypadku urazów kostnych i mięśniowo – więzadłowych.

– ćwiczenia czynne w odciążeniu – ruch wykonywany jest czynnie przez pacjenta podczas odciążenia przez fizjoterapeutę usprawnianego stawu.

– ćwiczenia czynne z oporem – polegają na samodzielnym wykonywaniu ruchów przez pacjenta przy równoczesnym pokonywaniu siły zewnętrznej, np. oporze stawianym przez fizjoterapeutę.

– ćwiczenia synergistyczne – opierają się na aktywizacji i treningu mięśni położonych poza uszkodzoną/zmienioną chorobowo częścią ciała. Na podstawie zjawiska promieniowania ruchowego uzyskuje się napięcie izometryczne mięśni położonych w obrębie uszkodzenia. Warunkiem uzyskania skurczu izometrycznego mięśni np. uszkodzonej kończyny jest ćw. mięśni kończyny wolnej z maksymalnym obciążeniem.

– ćwiczenia redresyjne – rodzaj ćwiczeń biernych, wykonywanych przez fizjoterapeutę z określoną siłą zewnętrzną. Mających na celu zwiększenie bezbolesnego zakresu ruchomości w ćwiczonym stawie poprzez wykorzystanie granicy bólowej pacjenta.

– ćwiczenia oddechowe – ukierunkowane na wypracowanie poprawnych nawyków oddechowych oraz poprawa wydolności oddechowej pacjenta m.in. nauka właściwego toru oddechowego, zwiększenie pojemności płuc i ruchomości klatki piersiowej, nauka skutecznego kaszlu,

– ćwiczenia przeciwzakrzepowe – ich celem jest zapobieganie powikłaniom zakrzepowo – zatorowym (zatorem mózgu, zawałem serca, zakrzepicy żył głębokich), których ryzyko wystąpienia znacznie wzrasta po zabiegach chirurgicznych, szczególnie u osób z chorobami układu sercowo – naczyniowego, np. miażdżyca, ChNS, OZW, NT itd.

– elementy Poizometrycznej Relaksacji Mięśni – PIR

 

Kinezyterapia ogólna:

– Pionizacja i nauka prawidłowego stereotypu chodu,

– nauka chodu z zaopatrzeniem ortopedycznym, np. kule, stabilizatory, ortezy,

– nauka i trening czynności dnia codziennego/samoobsługowych,

– gimnastyka korekcyjna,

– ćwiczenia ogólnousprawniające,

– ćwiczenia relaksacyjne,

– ćwiczenia siłowe, areobowe, interwałowe, wytrzymałościowe,

– Pilates – grupa kilkuset ćwiczeń mająca na celu wzmocnienie rozciągnięcie i uelastycznienie układu mięśniowego, rozluźnienie napięć mięśniowych, a w związku z tym poprawę sylwetki i zniesienie dolegliwości bólowych w układzie ruchu, poprawę równowagi, koordynacji i ogólnego samopoczucia pacjenta,

– elementy Poizometrycznej Relaksacji Mięśni – PIR

 • likwidowanie lub ograniczanie niesprawności fizycznej poprzez usprawnianie konkretnej funkcji,
 • kształtowanie poprawnych nawyków ruchowych,
 • zapobieganie nieodwracalnym zmianom w obrębie układu kostno-stawowego i mięśniowego,
 • odbudowa i zwiększenie siły mięśni,
 • zapobieganie powikłaniom w obrębie układu krążenia i oddechowego.

Kiedy stosujemy kinezyterapię?

Kinezyterapia zalecana jest po szczegółowym badaniu przeprowadzonym przez rehabilitanta, a wskazaniami do jej wykorzystania są między innymi:

 • różnorodne urazy ortopedyczne,
 • choroby i fizyczne urazy neurologiczne,
 • zwyrodnienia narządów ruchu,
 • bóle kręgosłupa i stawów,
 • ograniczenia ruchomości kręgosłupa i stawów,
 • zaniki mięśni i niedowłady,
 • choroba reumatyczna,
 • wady postawy,
 • otyłość itp.

Dobre efekty terapeutyczne przynosi kinezyterapia u osób po udarze, zawale serca, zabiegach chirurgicznych na klatce piersiowej jamie brzusznej, a także po endoprotezowaniu.

Miewasz poważne problemy ze swoim układem ruchu? Zadzwoń i umów się na kinezyterapię!

Demi Med - rehabilitacja Ursynów, Mokotów
 • Facebook
 • Gmaps
 • Instagram2