Masaż tkanek głębokich (MTG)

Masaż tkanek głębokich (MTG) zaliczany jest do masażu leczniczego. Pierwszą istotną różnicą jest nieużywanie środków poślizgowych takich jak oliwka. Praca polega na zarówno zwiększeniu ruchomości tkanek miękkich jak i na poprawieniu ich gibkości. W tym celu terapeuta do wykonywanych technik używa swojej nasady dłoni, przedramion, pięści, palców lub nawet łokci. Wyżej wymienione techniki dobierane są indywidualnie w zależności od opracowywanego regionu ciała. Sama nazwa techniki nie odnosi się tylko wyłącznie do tkanek położonych głęboko ale również do tkanek znajdujących się powierzchownie. Indywidualnie dobrana technika i prawidłowe wykonanie pozwala uzyskać dużo lepsze i szybsze efekty działania niż w przypadku masażu relaksacyjnego czy też masażu klasycznego.